Temps Moderns

Revista de cinema (2006 – 2007)

– La publicitat al cinema: el cartell (núm. 128)

– Repercussió de la productora UFA al món del cinema (núm. 115)